Kaag en Braassem

Tienpuntenplan Tuin

Het Groei & Bloei Tienpuntenplan:
klimaatvriendelijk tuinieren

Alle tuinen van Nederland vormen samen één grote groene oase en daarmee
kan iedere tuinier een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van
klimaatverandering. Het Groei & Bloei Tienpuntenplan biedt een leidraad voor
enthousiaste tuiniers om klimaatvriendelijk te tuinieren.

Download hier het complete TuinPuntenPlan en print het zelf uit.


1. De bodem is de basis
Schimmels, bacteriën en andere bodemdiertjes zorgen voor een gezonde bodem.
Planten krijgen daarin een goede start en zijn weerbaarder tegen ziektes. Koester
de bodem; knip planten in het najaar niet af, maar laat ze staan tot het voorjaar.
Laat ook afgevallen blad zoveel mogelijk liggen (maar niet in de vijver of op het
gazon) zodat het rustig kan verteren.

2. Maak je eigen compost
In de natuur worden alle afgevallen bladeren en plantenresten gerecycled. Dit kun
je ook in je eigen tuin doen door het tuinafval te composteren.

3. Zorg voor minder tegels in de tuin
Tegel eruit, Plant erin! Groen zorgt voor een natuurlijke waterafvoer en tempert de
temperatuur in de stad. Insecten, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het
bodemleven wordt beter en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

4. Plant een (extra) boom
Bomen zorgen voor schaduw en afkoeling en nemen CO2 op. Heb je zelf al
voldoende bomen in de tuin? Geef dan eens een boom als origineel cadeau.

5. Wees spaarzaam met water
Water wordt een steeds kostbaarder goed. Gebruik het dus spaarzaam in de tuin.
Vang zoveel mogelijk regenwater op en kies voor planten die aangepast zijn aan de
groeiomstandigheden in jouw tuin. De juiste plant op de juiste plaats!

6. Zorg voor voldoende variatie in de tuinbeplanting
Plant struiken, bomen, vaste planten en eenjarigen die veel nectar produceren en laat
ook een hoekje in de tuin verwilderen.

7. Bekijk het gazon anders
Maai eens wat minder vaak en/of vorm een deel om tot bloemenweide. Je zult zien dat er
van alles gaat groeien en dat is beter voor de biodiversiteit.

8. Beperk het gebruik van turf
In tuinturf, tuinaarde en potgrond zit turf. Turf wordt gewonnen uit veengebieden en
deze verdwijnen in rap tempo. Winning van turf stimuleert klimaatverandering door
extra broeikasgassen in de atmosfeer te brengen die voorheen goed opgeslagen lagen.
Bovendien gaat het ten koste van de biodiversiteit doordat er belangrijke habitats
worden vernietigd. Met een beetje goede wil vind je alternatieven in de markt.

9. Vervang oude tuinmachines door elektrische en geluidsarme varianten
Doe dit alleen als je echt niet zonder deze apparaten kunt; met de hand snoeien,
wieden en harken is natuurvriendelijker.

10. Vermijd bestrijdingsmiddelen
Heel wat insecticiden en pesticiden zijn al verboden. Gebruik uitsluitend (selectief
werkende) biologische producten. Gebruik ze alleen als het écht nodig is. In de natuur
is ook niet alles perfect! Zorg je voor een gezonde bodem en zet je de juiste plant op
de juiste plaats, dan is de kans op ziektes ook kleiner!